Druk 3D staje się coraz popularniejszy. Tworzenie trójwymiarowych obiektów przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu i oprogramowania komputerowego umożliwia wytwarzanie przedmiotów o różnych kształtach i wielkościach. Zastosowanie tej techniki obniża koszty produkcji jednostkowej obiektów ze względu na to, że wyklucza konieczność otwierania kosztownych linii produkcyjnych. Ponadto pozwala na stworzenie precyzyjnego elementu, który przy stosunkowo niskim nakładzie finansowym może być udoskonalany według zaleceń klienta. W druku 3D wykorzystuje się metodę przyrostową, która bazuje na tworzeniu elementów z proszków metali. Sprawdź, w jaki sposób drukuje się trójwymiarowe modele metalowe przy wykorzystaniu tego materiału.

Jak działa druk 3D z wykorzystaniem proszków metali?

Metoda przyrostowa w druku 3D polega na warstwowym nakładaniu materiału i spiekaniu go przy użyciu wiązki laserowej. Wspomnianym materiałem zwykle jest sproszkowany metal, który dzięki swojej formie umożliwia precyzyjne wytwarzanie elementów o skomplikowanych i często niestandardowych kształtach. Tym samym można uzyskać metalowe modele o takich samych parametrach jak elementy wytwarzane przy wykorzystaniu tradycyjnych metod. Takie obiekty znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu m.in. szczególnie przy wytwarzaniu różnego rodzaju części w branży motoryzacyjnej, lotniczej, w przemyśle maszynowym czy elektronice.

Jedną z technik wytwarzania trójwymiarowych modeli metalowych jest Direct Metal Printing (DMP), która bazuje na spiekaniu proszków stali narzędziowej, spieków ceramicznych, stopów aluminium i tytanu. Wśród innych metod wymienić można również proszkową technologię SLS (Selective Laser Sintering) lub SLM (Selective Laser Melting). Techniki te do drukowania modeli także wykorzystują sproszkowany stop aluminium i tytanu, a nadto stop kobaltu, chromu i niklu. Proszki metali pod wpływem oddziaływania wiązki laserowej łączą się ze sobą, tworząc lity materiał. Uzyskana całość jest wówczas spójna i wytrzymała, a materiał szybko krzepnie i nie pęka. Powtarzanie czynności poprzez warstwowe nakładanie materiału pozwala w efekcie uzyskać kompletny model 3D o pożądanej formie i wysokiej jakości.

Previous Post Next Post